כעיר הנמצאת בפיתוח מואץ נעשים מידי שנה פרויקטים רבים בתחום הבינוי והתשתיות לשיפור איכות החיים של התושבים במגוון התחומים.

בעמוד זה תוכלו להתרשם מהפרויקטים שבוצעו בשנים האחרונות ומפרויקטים שבשלבי ביצוע כיום.