זבר המועצהכאן יוכמס טקסט

מייל

טלפון במשרד
שם ותאור תפקיד
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7927106

יוסף הדרי

מ"מ גזבר המועצה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09-7927100

שלוחה 245

רויטל עמראן

עוזרת גזבר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09-7927107

אילנה חלא

הנהלת חשבונות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09-7927112

מירי רוזנגרטן

שכר