כאן יוכנס טקסט

מייל

טלפון במשרד
שם ותאור תפקיד
gviyaThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09-7927100

שלוחה 253

שרה קריבוס

מנהלת מחלקת גביה
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09-7927100

שלוחה 216

נחמה אירום

גביה
 

09-7927117

מיכל חודרה

גביה