תושבים יקרים

כמנכ"ל המועצה תמצית תפקידי היא יישום מדיניות ראש הרשות תוך שימוש מיטבי בכל משאבי הרשות

 

ביתר פירוט התחומים שתחת אחריותי הם:

* פיתוחה וקידומה של עמנואל בתחום הפיסי בדגש על פרויקטים של מוסדות חינוך, מבני ציבור ושירותים קהילתיים, שיפור תשתיות ועוד

* פיתוח הפוטנציאל הכלכלי של עמנואל כפי שהוא בא לידי ביטוי באזורי המסחר שבתוך היישוב ובאזורי התעשיה

 

* אחריות ובקרה על השירות הניתן לתושבים בכלל מחלקות המועצה

* ניהול כולל של צוות העובדים ומנהלי המחלקות במועצה תוך טיפוח המשאב האנושי של העובדים בדגש על מקצוענות ושירותיות

* ליווי עבודת מליאת המועצה והוועדות

* גיבוש תוכנית אסטרטגית לרשות ויישומה בתוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות

* ייצוג הרשות מול גורמי המימשל השונים 

 

 

 

 

 

 

 לשירותכם בכל עת

 יהודה הנדלר

מנכ"ל המועצה

 

 

 

‎ 

מייל

טלפון במשרד
שם ותיאור תפקיד
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7927110

יהודה הנדלר

מנכ"ל המועצה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09-7927103

מירב יצהרי

מזכירת מנכ"ל