מועצה מקומית עמנואל

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים

מס' שם ועדה יו"ר הועדה חברי הועדה
1. תכנון ובניה עזרא גרשי כל חברי המועצה
2. מל"ח עזרא גרשי כל חברי המועצה
3.

הנהלה וכספים

עזרא גרשי אליהו טובול, יחיאל כהן, משה חגיאל, דוד נוריאן, אביר הר אבן
4. ארנונה (חריגים) אליהו טובול יועמ"ש, גזבר, גביה, רווחה, אליהו ששון, יורם שפיר
5. מכרזים אליהו טובול יחיאל כהן, משה חגיאל

6.

ביטחון משה חגיאל אופיר שלוש, יורם שפיר, קב"ט, יחיאל כהן
7. רווחה יחיאל כהן נציג רווחה, רפי ששון, שריה והב, יורם שפיר
8. ועדת היגוי לנוער בסיכון יורם שפיר חגיאל משה, חודרה יצחק, רווחה, חינוך, קידום נוער, 2 נציגי נוער, 2 נציגי הורים, מאיר הרוש, הרב הילדסהיים, נציגי פיקוח קידום נוער

9.

המאבק בנגע הסמים המסוכנים יורם שפיר חגיאל משה, רווחה, קידום נוער, נציג ארצי למלחמה בסמים, משטרה
10. איכות סביבה ושפ"ע אליהו טובול נציג איכ"ס שומרון, תחזוקה, מהנדס
11. תחבורה ובטיחות בדרכים יחיאל כהן שרגא רייס, חמוטל בוסי, יעקב לויפר
12. השקעות אביר הר-אבן גזבר, מנכ"ל, הנח"ש
13. מנגנון אביר הר- אבן יוע"מ, גזבר, מזכיר
14 ביקורת ותיקון ליקויים חיים קרימלובסקי

יחיאל כהן,  אביר הר אבן

                       

15. ועדת היגוי לחינוך אביר הר- אבן (מנהלי מוסדות), חינוך, קב"ס, שפ"ח, יורם שפיר, מאיר הרוש, הרב הלדסהיים, ישעיה אייכלר, דוד נוריאן
16. ערר (ארנונה) דחבש שמואל גזברות, גביה, יורם שפיר, יוע"מ
17. הנצחה ושמות רחובות דחבש שמואל צבי בלוי, יחיאל כהן, יהודה אלחרר
18. הקצאת קרקעות ומבנים יועמ"ש, מהנדס, מנכ"ל, גזבר, אחראי על נכסי הרשות (יואב חסן)
19. רכש אינוונטר ובלאי עזרא גרשי גזבר, מנכ"ל, קניין
20. פניות הציבור יחיאל כהן דוד נוריאן, אליהו טובול, שמואל דחבש
21. דירקטוריון פארק תעשיות (החברה הכלכלית) עזרא גרשי מנכ"ל , אליהו טובול, דל טוביה, בת שבע גל, רויטל עמראן
22. נציג המועצה בועדת בחינה עזרא גרשי יהודה הנדלר - מ"מ
23. נציג ציבור בועדת בחינה שלום חיאק / ארז כהן – מ"מ
24. יועצת לקידום מעמד האישה אילנה סמדג'ה
25. מנהל הארנונה+גביה עזרא גרשי יוסי הדרי
26. נציג בחב' קולחי השומרון עזרא גרשי יוסי הדרי – מ"מ
27. נציג באיגוד ערים לאיכ"ס עזרא גרשי יהודה הנדלר - מ"מ
28. נציג מועצת יש"ע עזרא גרשי יהודה הנדלר – מ"מ
29. סגן ומ"מ ראש המועצה אליהו טובול, משה חגיאל
30. סגנים ליו"ר  אביר הר אבן