בשעה טובה ומוצלחת אנו שמחים על הקמתו של אתר אינטרנט לישוב עמנואל.

בשנים האחרונות אנו במועצה מקדמים פרויקטים רבים של בנייה, חינוך שיפור חזות הישוב, וקשר עם התושב. כולי תקווה כי האתר החדש ישפר את נגישות המועצה ונגישות שירותי המועצה לתושבי עמנואל המתפתחת.
עזרא גרשי
ראש המועצה