ראש המועצה - אליהו גפני

אופיר שמחי

אליהו מוריס טובול 

אלימלך פציפיצי

דוד נוריאן 

יוסף יצחק סימה

יחיאל כהן  

יעקב צבי רוזנשטיין

יצחק חודרה

משה אייזנבך

 

 

 

 

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים - יתעדכן לאחר ישיבת המועצה הראשונה

הרכב ועדות המועצה ובעלי תפקידים
מס' שם ועדה יו"ר הועדה חברי הועדה